Nut CE-markering

Dit moet de klant geruststellen dat de ramen, deuren of schuifdeuren technisch correct zijn en dus ook voldoen aan alle garantievoorwaarden. De CE-markering is identiek voor alle merken en types. Dus dit kan gemakkelijker vergeleken worden.

Verder wordt de plaatsing ook besproken en wordt er gekeken op een correcte uitvoering. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de manier van werken. Hier wenst men een bepaalde structuur in beeld te brengen en een uniforme manier van werken voor het verloop van een dossier én opvolging van klachten. Zodoende kan de klant op twee oren slapen dat er bij problemen effectief gevolg wordt gegeven aan deze klacht.

Wij zijn de trotse houders van CE-markering sinds 2008.