Aanvragen? Niet aanvragen? Melding? Vergunning? Architect nodig? Bouwvergunning?
Wij helpen u graag hiermee verder

Vergunning

1 Is een vergunning nodig?
Er is steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig (gekend als bouwvergunning). Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij uw gemeente of stad.

2 Is een architect nodig?
Een veranda kan slechts gebouwd worden mits het voorleggen van een geldige bouwvergunning.
Hier zijn er 2 gevallen.
Indien uw veranda kleiner is dan 40m² en de kroonlijsthoogte lager is dan 3 meter en nokhoogte max. 4.5 m is er geen architect nodig. Indien uw veranda groter dan 40m² of buiten de andere voorwaarden valt is er wel een architect nodig. Uiteraard mag de stabiliteit van de woning nooit in het gedrang komen. Indien vb een muur wordt weggebroken en er versterking dient geplaatst te worden is er altijd een architect nodig.

3 Welk aanvraagformulier gebruikt u?
Zonder architect gebruikt u het aanvraagformulier : aanstiplijst nr. 1: eenvoudige dossiersamenstelling. Wij beschikken over deze formulieren. Met architect : aanstiplijst nr. 4 : uitgebreide dossiersamenstelling. Wij adviseren hiervoor de architect aan te spreken.

4 Welke weg volgt uw dossier?
Uw dossier wordt ingediend waarna het door de gemeente of stadsdienst wordt voorgelegd met een advies aan het schepencollege. Deze moet uw dossier gaan beoordelen en goedkeuren. In bepaalde gevallen zal de procedure wel wijzigen als u bijvoorbeeld in agrarische gebied woont, uw woning zonevreemd is of als uw veranda buiten de verkavelingsvoorschriften valt. Dan is een andere procedure van pas. Hiervoor verwijzen we graag naar de bevoegde gemeente of stadsdiensten.

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:
• de eventuele bezwaren van de buren
• de eventuele adviezen van de bevoegde stadsdiensten
• de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
• eventuele hinder voor de buren (inkijk, privacy, bouwhoogte, verlies van licht, enz.)

5 Begin van de werken
Bij de start en tijdens de volledige werkzaamheden dient de vergunning zichtbaar geafficheerd te worden.

Eventuele extra informatie is beschikbaar bij de Vlaamse overheid, dienst ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke Ordening - een woning (ver)bouwen - 05-06-2009